Nya Fengersforsbilder
Fabriken
Ångloket
Ångloket

Det finns tyvärr väldigt få bilder på tåget och järnvägen som gick mellan bruket och Fengersforsbryggan vid sjön Ärran. Järnvägen anlades mellan 1920 och 1925 till en hisnande kostnad av 111 000 kronor. Vi vet inte exakt vilket år järnvägen avvecklades men det bör ha varit omkring 1960. Längst ut på Fengersforsbryggan finns en liten […]

För mer än 100 år sedan
För mer än 100 år sedan

Personalstyrkan på bruket 1901 (övre bilden) och 1912 (undre bilden).

Från fabrikstaket 1949
Från fabrikstaket 1949

Dessa bilder tog Harry Dittmer förmodligen våren 1949. De skulle användas till jubileumsskriften ”Resa till Fengersfors” som kom ut i samband med brukets 50-årsjubileum 1950. På den första bilden syns Bodane väldigt bra. På nästa bild ser man gamla vägen till Fröskog längst till höger. I mitten sticker ”Mässen” upp. På sista bilden syns återigen […]

Oceanpapper
Oceanpapper

Oceanpapper var en stor artikel för bruket. Redan år 1913 introducerade företaget oceanpappret, ett fukttåligt papper med mellanlägg av asfalt och ogenomträngligt för fukt. Det användes bl.a. till att göra sopsäckar vilka naturligtvis måste vara väldigt starka.

Korttidsvecka på bruket
Korttidsvecka på bruket

1958 var det förmodligen tufft för pappersbruket för man införde korttidsvecka. Det fanns för lite att göra så man satt här i solväggen och pratade istället.

Fabriken på 20-talet
Fabriken på 20-talet

Ett riktigt gammalt vykort med Fengersforsmotiv. Inte helt enkelt att bestämma vilket år bilden är tagen men med tanke på bilarna som står parkerade så gissar vi på 1920-talet.

Bruksentrén 1981
Bruksentrén 1981

Bruksentrén 1981. Att brukets storhetstid är förbi märks på den här bilden. Det ser öde och tillbommat ut. Idag ger samma vy ett mer inbjudande intryck tack vare den verksamhet som idag finns i de gamla lokalerna.

Cylindertransport
Cylindertransport

Här kommer flera bilder på en cylindertransport till bruket. Året är förmodligen 1959 och cylindern ska runda kontoret och sättas på plats. Bilderna har vi fått av Johan Fenger-Krog och han tror att det är kamrer Williamsson med portföljen och bredvid honom inspektören Hansi Fabricius Hansen.

Bruket från Bodaneberget
Bruket från Bodaneberget

Den här bilden tagen från Bodaneberget verkar vara ett gammalt dia. Tidens tand har gått hårt åt färgerna på bilden. Inget år finns angivet på bilden men vi gissar omkring 1960.

Fengersfors Bruks Nya AB
Fengersfors Bruks Nya AB

Broschyren vi publicerar här är från mitten av 70-talet och beskriver de produkter man tillverkade på bruket. Efter att driften upphört i slutet av 60-talet blev Karl-Johan Enderlein ny ägare till bruket och man bytte då namn till Fengersfors Bruks Nya AB. Broschyren utstrålar framtidstro men 1977 var det definitivt slut och maskinerna stannade för […]

Flygfoto över Fengersfors från 30-talet
Flygfoto över Fengersfors från 30-talet

Det här originalfotot har jag fått av Doris Hager-Lindstam. Jag gissar att det är från mitten på 30-talet. Några detaljer man kan se är Villan i mitten upptill. Nedtill i mitten verkar bygget av brukshandeln pågå och det smala strecket till vänster är naturligtvis järnvägen till bryggan vid Ärran. I mitten den stora skorstenen med […]

Dorren
Dorren

Dorren var en stor cirkelrund reningsanläggning för vatten som användes vid pappersbruket. Fibrerna sjönk till botten och kunde sedan tas omhand. Hur effektiv reningen var känner vi inte till. Att väldigt mycket hamnade i Ärran som inte borde ha hamnat där råder inget tvivel om. Sjön var ju också svartlistad under många år p.g.a. föroreningarna. […]

Byggnation pågår på bruket
Byggnation pågår på bruket

Två bilder vi fått av Johan Fenger-Krog. På den övre är det takbyte som pågår. Bodane syns i bakgrunden. På den undre bilden är det helt klart nybyggnation som förevigats. Vi känner inte till vilket årtal bilderna är ifrån men 50-talet känns inte helt fel.

Mesabacken vid mixen
Mesabacken vid mixen

Ännu en bild Johan Fenger-Krog skickat till oss. Han kallar den just ”Mesabacken vid mixen”. Pojkarna på bilden lär vara från vänster Johan själv,  Lars-Göran ”Lillabben” Olofsson och Hans Fenger-Krog. Året är omkring 1950.

Brandövning på bruket
Brandövning på bruket

Det är dags för brandövning på bruket. Brandmännen verkar ha två typer av hjälmar. En del har den typiska gamla brandhjälmen medan andra har en hjälm som påminner om arméns. Vi har fått bilden av Johan Fenger-Krog som berättar att det är hans far Eilert Fenger-Krog som är tvåa från höger. Årtalet är okänt men […]

För mer än 100 år sedan
För mer än 100 år sedan

Detta är säkert ett av de äldsta foton vi publicerat. Förmodligen är fotot från åren strax efter branden 1906. Det ser ut att ligga byggnadsmaterial på marken. Det sägs att bränder kan vara ”bra” med tanke på att det sedan byggs nytt, modernt och mer ändamålsenligt. Brukets ekonomi var dock ansträngd och man återanvände allt […]

Bruket 1941
Bruket 1941

En bild över fabriken tagen från Bodaneberget på våren 1941. Idag går det inte att ta en liknande bild på grund av alla träd som växt upp. Lägg märke till att det vid den här tiden knappast fanns några hus på andra sidan fabriken. Det pågår byggnationer på fabriksområdet. Till vänster syns mesaberget.

Flygfoto från 1927
Flygfoto från 1927

Ett riktigt gammalt flygfoto över fabriken från slutet av 20-talet. Upptill i mitten syns disponentbostaden Villan. Utanför magasinet nedtill till vänster verkar fabrikståget stå uppställt. Tågförbindelsen mellan fabriken och bryggan vid Ärran blev klar i mitten på 20-talet.  

Rallare
Rallare

Den smalspåriga järnvägen mellan fabriken och bryggan vid sjön Ärran anlades på 20-talet. Alltså för snart 100 år sedan. Idag finns nästan inget kvar av denna järnväg. Rallarna på bilden är från vänster: okänd, E. Törnqvist, okänd, O. Lindstrand och P. Wahlström.

Fabriksbyggnader
Fabriksbyggnader

Den här bilden är från 1984 och då hade fabriken varit nedlagd ett antal år. Vilka verksamheter som förekom i dessa höga byggnader vet naturligtvis den som är insatt i hur pappersmassa framställs. Tyvärr besitter vi inte denna kunskap utan vi får nöja oss med att visa bilden.

Sök
Senaste kommentarer

Ett svar till ”Fabriksbyggnader”

 1. Profilbild för Lennart Källén

  Tornet innehåller sannolikt en kalkficka för bränd kalk. Kalken användes för släckning av grönlut dvs. en lut man fick från förbränningen av svartlut i sodahuset.

  Svartluten består av, kokkemikalier och utlöst organisk substans från sulfatkokeriet.

  Grönluten består av Na2Co3 och Na2S. Genom att tillsätta bränd kalk, CaO, till grönluten, erhålls en ny lösning innehållande NaOH, Na2S och mesa, CaCO3.
  Genom att sedimentera bort mesan så får man kvar en lut, benämnd vitlut.
  Denna process skedde i byggnaden på bilden som kallades för mixeri.

  Vitluten användes sedan som kokkemikalie i sulfatkokaren. I Fengersfors var sulfatkokaren, den första kommersiella kontinuerliga kokaren i världen.

  Biprodukten mesa från framställningen av vitlut fick mestadels stjälptes ut som landfyllning i omgivningen.