Nya Fengersforsbilder
Byggnader
Ämnebyn och bruket
Ämnebyn och bruket

Två riktigt gamla vykort. Ett hus i Ämnebyn samt bruket. Lägg märke till att brukshandeln ej är byggd.

Byn 1984
Byn 1984

Krossanläggningen vid Byn när verksamheten var igång. Idag finns inget kvar av detta. Olle Englund tog bilden 1984.

Nybyggda villor i Fengersfors
Nybyggda villor i Fengersfors

Ett knippe bilder som Harry Dittmer tog för brukets jubileumshäfte ”Resa till Fengersfors”. Häftet kom ut 1950 så bilderna är säkert tagna 1949. Jag antar att dessa villor ligger på Kullevägen.

Gamla brandstationen
Gamla brandstationen

Svårt att tro idag men Fröskog har faktiskt haft en brandkår. Tittar man noga upptill på bilden ser man var texten ”BRANDSTATION” varit. Frivilligbrandkåren bildades i början på 50-talet och avvecklades i början på 70-talet. Därefter har det tidvis varit bilverkstad i lokalen. Den här bilden är tagen på midsommarafton 1974.

Fengersforsbryggan 1990
Fengersforsbryggan 1990

Två bilder på Fengersforsbryggan från 1990. Två tyska båtar ligger vid kajen. På den ena bilden syns också den vita industrifastighet som senare brann ner.

Byn 1966
Byn 1966

Den här bilden på anläggningen i Byn tog Olle Englund från sin sommarstuga omkring 1966. Det ligger en båt vid kajen och lastar kvarts. Idag är dessa byggnader helt borta. Det enda som återstår är en del av kajen. Båttrafiken på Ärran upphörde 1971 då alla transporter flyttades till lastbilar.

Lövnäs
Lövnäs

Den fina Dalslandsstugan i Lövnäs 1984.

Anläggningen vid Byn 1969
Anläggningen vid Byn 1969

1969 gjorde Åmåls Fotoklubb en utflykt till olika platser i Dalsland. Man stannade bl.a. till vid kvartsbrotten i Byn i Fröskog. Det här transportbandet användes för att lasta båtar med kvarts. Ingenting finns kvar av detta idag. Sjön är naturligtvis Ärran. Leiler Norén vid transportbandet. Nedan från vänster Melker Bohlin, Artur Karlsson, Ture Bohlin och […]

Ämnebyn, Fengersfors
Ämnebyn, Fengersfors

Erling Svensson och Eskil Qvick,  Ämnebyn 1991.

Brukshandeln 1974
Brukshandeln 1974

Brukshandeln i Fengersfors en solig sommardag 1974. Det är Olle Englund som tagit bilderna och det är hans fru Irene som syns på första och sista bilden. Kvinnan klädd i grönt och blått vet vi inte namnet på. På första bilden syns även mesaberget.

Viken i mitten på 50-talet
Viken i mitten på 50-talet

Ett flygfoto av Viken från mitten på 50-talet. Det finns en en hel del att berätta om bilden. Tvättstugan och brunnen med vatten håller på att färdigställas längst till höger. Den vita fyrkanten. Mellan boningshuset och ladugården står en person och rör ihop cement som skall användas när golvet gjuts över brunnen. Någon är på […]

Anläggningen i Byn rivs
Anläggningen i Byn rivs

!986 hade LKAB:s anläggning i Byn gjort sitt och dom stora silona revs. Dom sprängdes inte utan det var en grävskopa som likt en hackspett hackade hål i betongen tills allt var borta. Gå gärna in på gamla sajten Fengersforsbilder och kategorin miljöer där det finns många bilder från när anläggningen var i full drift. […]

England brinner
England brinner

!985 hade England gjort sitt och eldades upp under kontrollerade former av brandkåren.

England i Fengersfors
England i Fengersfors

England och kiosken var den naturliga samlingspunkten i Fengersfors under många år. Dessa bilder är tagna omkring 1980.

Kvarnen i Fröskog
Kvarnen i Fröskog

Några bilder på den gamla kvarnen i Fröskog. Den övre bilden är från 1970 medan den undre är från sent 40-tal. Byggnaden finns inte kvar idag. Däremot kraftstationen som syns framför kvarnen på den övre bilden.

Fröskogs hantverkscafé
Fröskogs hantverkscafé

Den här artikeln fanns i tidningen Vi någon gång i slutet på 80-talet.

England och Frankrike
England och Frankrike

Arbetarlängorna ”England” och ”Frankrike” fotade omkring 1980. Husen är idag borta sedan länge.

Vid kvarndammen
Vid kvarndammen

Några bilder tagna omkring 1980 vid kvarndammen i Fröskog. Överst bruksgården och nedtill Svanlings.

Krossanläggningen vid Byn
Krossanläggningen vid Byn

Krossanläggningen vid Byn omkring 1960. Två fraktbåtar ligger och väntar på att lastas med kvarts. En samtida bild tagen från andra sidan. Den närmaste båten är färdiglastad. Lägg märke till hur djupt den ligger. Idag finns inte mycket kvar av anläggningen. Några rester från kajen är allt. Verksamheten med fraktbåtarna på Ärran upphörde i början […]

Kvarnen i Fröskog
Kvarnen i Fröskog

  Några bilder på den gamla kvarnen vid dammen i Fröskog. Byggnaden ser ut att vara i mycket dåligt skick. Vi vet inte vilket år bilderna är tagna men gissar runt 1980. Kvarnen är numera riven och bara några stenfundament vittnar om dess existens. Den här bilden är tagen 1920 när det var full verksamhet […]

Ämnebyn
Ämnebyn

Några bilder från Ämnebyn i Fengersfors 1991. Övre bilden villa i Ämnebyn och nedre bilderna huset nedanför som inrymde Konsum i Ämnebyn fram till 1979 när butiken stängdes.

Husbygge i Tranerud
Husbygge i Tranerud

Stig Larsson flyttade hem från USA och byggde sig ett hus i Tranerud. Vi är osäkra på året men det är på 80-talet. Calle Lindstam var en av dom som hjälpte till. Taklagsfest på gång. Byggarna tar en paus vid Ärran. Från vänster Åke Waern med Christina, Stig Larsson, Lennart Sandberg och Calle Lindstam. Tragiskt […]

Fröskogs Hantverkscafé
Fröskogs Hantverkscafé

1984 invigdes Fröskogs Hantverkscafé i den gamla skolbyggnaden av dåvarande kommunalrådet Gerhard Jansson.

Lages Sylta
Lages Sylta

Vi fortsätter lite på temat byggnader vid kvartsbrotten. Den här arbetarboden låg i början på vägen som löper längs bergssidan till de olika gruvorterna. Det blev vår lokal sommaren och hösten 1972. Vi dekorerade insidan med lite affischer och kallade den Lages Sylta vilket också står på dörren. Idag finns naturligtvis inte mycket kvar av […]

Sök
Senaste kommentarer