Nya Fengersforsbilder
Archive for augusti, 2017
Flygfoto över Fengersfors från 30-talet
Flygfoto över Fengersfors från 30-talet

Det här originalfotot har jag fått av Doris Hager-Lindstam. Jag gissar att det är från mitten på 30-talet. Några detaljer man kan se är Villan i mitten upptill. Nedtill i mitten verkar bygget av brukshandeln pågå och det smala strecket till vänster är naturligtvis järnvägen till bryggan vid Ärran. I mitten den stora skorstenen med […]

Dorren
Dorren

Dorren var en stor cirkelrund reningsanläggning för vatten som användes vid pappersbruket. Fibrerna sjönk till botten och kunde sedan tas omhand. Hur effektiv reningen var känner vi inte till. Att väldigt mycket hamnade i Ärran som inte borde ha hamnat där råder inget tvivel om. Sjön var ju också svartlistad under många år p.g.a. föroreningarna. […]

Tyska krigsbarn i Fengersfors
Tyska krigsbarn i Fengersfors

De flesta känner ju till att det kom många finska barn till Sverige under kriget. Efter Andra Världskrigets slut kom det också många tyska barn till Sverige vilket inte är lika känt. Många kom från områden som nu stod under Sovjetunionens kontroll. Vi har fått bilden av Johan Fenger-Krog som berättar att den är tagen […]

Sök
Senaste kommentarer